VĂN HÓA DOANH NGHIỆP EVNNPT:                            HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI: "TUÂN THỦ - TÔN TRỌNG - TRÁCH NHIỆM - TẬN TÂM - TIN TƯỞNG"                                                                                   SLOGAN: "EVNNPT- TRUYỀN NIỀM TIN"                                                                                   NGÀY TRUYỀN THỐNG: "NGÀY 01/7/2008"                                                                                   TẦM NHÌN: "VƯƠN LÊN HÀNG ĐẦU CHÂU Á TRONG DỊCH VỤ TRUYỀN TẢI ĐIỆN"                                                                                   SỨ MỆNH: "EVNNPT ĐẢM BẢO TRUYỀN TẢI ĐIỆN AN TOÀN, LIÊN TỤC, ỔN ĐỊNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI, AN NINH, QUỐC PHÒNG VÀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM"                                                                                   MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC: "NĂM 2020: EVNNPT TRỞ THÀNH MỘT TRONG BỐN TỔ CHỨC TRUYỀN TẢI ĐIỆN HÀNG ĐẦU ASEAN - NĂM 2025: EVNNPT TRỞ THÀNH MỘT TRONG CÁC TỔ CHỨC TRUYỀN TẢI ĐIỆN THUỘC 10 NƯỚC HÀNG ĐẦU CHÂU Á - NĂM 2030: EVNNPT ĐẠT TRÌNH ĐỘ TIÊN TIẾN TRÊN THẾ GIỚI TRONG LĨNH VỰC TRUYỀN TẢI ĐIỆN"

Số lượt xem: 913

 

Tiêu đề: Thông báo mời thầu Gói 10: Đo vẽ trích lục bản đồ phục vụ công tác GPMB, dự án ĐZ 500 kV đấu nối nhà máy điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện Quốc gia
Nội dung:

Bên mời thầu Z003221 - Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung
 Chủ đầu tư  
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên gói thầu Gói 10: Đo vẽ trích lục bản đồ phục vụ công tác GPMB
 Tên dự án Đường dây 500 kV đấu nối nhà máy điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện Quốc gia
 Nguồn vốn EVNNPT
 Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày
 Nội dung chính của gói thầu  
 
 
 
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi    Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước
 
 
[Tham dự thầu:]
 
 Hình thức nhận HSDT Đấu thầu điện tử
 Thời gian nhận HSDT từ ngày 20/04/2017 - 09:38 Đến ngày  05/05/2017 - 09:00
 Mua hồ sơ mời thầu Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 
 
[Mở thầu:]
 
 Thời điểm mở thầu 05/05/2017 - 09:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Giá gói thầu 1.901.814.000 VND
 Số tiền bằng chữ Một tỷ chín trăm lẻ một triệu tám trăm mười bốn nghìn đồng chẵn
 
[Bảo đảm dự thầu:]
 
 Hình thức đảm bảo Thư bảo lãnh
 Số tiền đảm bảo 25.000.000 VND
 Số tiền bằng chữ Hai mươi năm triệu đồng chẵn​
Ngày bắt đầu: 20-04-2017
Ngày kết thúc: 05-05-2017
Ðơn vị thông báo: CPMB
28/04/2017
 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH

ĐIỆN MIỀN TRUNG

Giấy phép số: 150/GP-STTTT ngày 16/04/2014 do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp.
Địa chỉ: 478 - Đường 2/9 - Phường Hòa Cường Nam - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng
Copyright 2013 AMT
Allright reserved. Power by AMT

Điện thoại: 0236.2220366
Fax: 0236.2220367

 

HỖ TRỢ

Liên hệ ban biên tập
Liên hệ quảng cáo
Emaill hỗ trợ
Đóng góp ý kiến
MẠNG XÃ HỘI

Facebook
Twitter
RSS